<span id="bef6291a73"></span><address id="bfe50cb3b8"><style id="bg894924ee"></style></address><button id="bla3020459"></button>
            

     下载顶级迪斯科音乐

     第1页共约500条结果下载顶级迪斯科音乐,迪斯科是一种舞蹈音乐流派,包含了在70年代中后期最受欢迎的放克,灵魂,流行和莎莎舞等元素,尽管它有复兴的信件。最初的观众是20世纪60年代末和70年代初在纽约市和费城同性恋,非裔美国人,意大利裔美国人,拉丁裔和迷幻社区的俱乐部观众。因此,迪斯科对这段时期反舞台文化对摇滚音乐的统治和舞蹈音乐的侮辱有什么反应。女性也喜欢迪斯科舞厅,音乐最终扩展到当时的其他几个边缘化社区。

     下载顶级迪斯科音乐Mp3

     TAME IMPALA - 最终.mp3
     7.3 MB05:20
     “奇怪的铝”扬科维奇 - 字Crimes.mp3
     5.16 MB03:46
     KC和阳光乐队 - 我是你的布吉人[TopPop] .VOB.mp3
     5.71 MB04:10
     迪斯科歌曲 - SOTY |
     8.15 MB05:57
     Bartosz Jagielski - W moim niebie(NOWOŚĆ2018).mp3
     4.77 MB03:29
     SŁAWOMIR - Miłośćw Zakopanem(Clip HIT 2017).mp3
     5.73 MB04:11
     永恒的爱 - 鲁弗斯壮举Chaka Khan.mp3
     6.6 MB04:49
     [SEG]摇滚你的身体|
     2.99 MB02:11
     加拉萨雷 - 我想生存.mp3
     9.06 MB06:37
     驯服黑斑羚 - 新人,同样的老错误(nameisniles编辑).mp3
     8.12 MB05:56
     Boney M. - 戒指中的布朗女郎(1979年索波特音乐节).mp3
     5.32 MB03:53
     SŁAWOMIR - Tymałaznówzarosłaś(ClipNOWOŚĆ2018).mp3
     5.11 MB03:44
     驯服Impala - 时刻(住在吉米Kimmel生活!)。Mp3
     6 MB04:23
     温驯的黑斑羚 - 是的,我正在改变.mp3
     6.18 MB04:31
     爱你爱宝贝(Giorgio Moroder Feat Chris Cox Re .... mp3
     5.98 MB04:22
     卡尔卡尔顿永恒的爱.mp3
     3.51 MB02:34
     Heatwave - 不是没有半Steppin'.mp3
     7.19 MB05:15
     唐娜夏天 - 天知道(M M混合).mp3
     9.58 MB07:00
     跳舞女王LISA(BLACKPINK)3.mp3
     2.62 MB01:55
     巴里怀特我总是爱你.mp3
     11.89 MB08:41
     女儿 - “幸运”(蠢朋克封面).mp3
     6.73 MB04:55
     Grace Jones - La Vie En Rose.mp3
     10.16 MB07:25
     TOMASZ TOKARZ - KOCHAM CIEBIECAŁĄ(Wesele,HIT,Biesiada)Nowość.mp3
     5.55 MB04:03
     温驯的黑斑羚 - 爱/偏执狂(现场演出吉米法伦的今晚秀).mp3
     5.2 MB03:48
     123456